Predstavitev temeljnih značilnosti posameznih mednarodnih standardov računovodskega poročanja (3. del)

Ljubljana, 18. junij 2004

Cena: 9,14 €