Predstavitev značilnosti konsolidiranja v skladu z mednarodnimi standardi računovodskega poročanja

Ljubljana, 14. oktober 2004

Cena: 4,57 €