Pregledni seminar za pripravo na CISA izpit

Ljubljana 15. - 18. maj 1999

Cena: 10,11 €