Pregledni seminar za pripravo na izpit CISA

Ljubljana, 20. do 23. maj 2000

Cena: 10,53 €