Pregledni seminar za pripravo na izpit CISA

Ljubljana 8. do 10. maj 2003

Cena: 10,97 €