Pregledni seminar za pripravo na izpit CISA

Ljubljana, 3. do 5. junij 2004

Cena: 14,62 €