Pridobivanje in odtujevanje lastnih delnic in lastnih deležev

Ljubljana, 22. januar 2003

Cena: 4,57 €