Davek od dohodkov pravnih oseb za leto 2008 v povezavi s Slovenskimi računovodskimi standardi

Ljubljana, 13. februar 2009

Cena: 5,48 €