Davek od dohodkov pravnih oseb za leto 2009 v povezavi s slovenskimi računovodskimi standardi

Ljubljana, 5. februar 2010

Cena: 6,57 €