Delavnica Ocenjevanje nepremičnin za potrebe zavarovanega posojanja s pomočjo obrazca (za sodne cenilce nepremičnin)

Ljubljana, 17. maj 2011

Cena: 3,61 €