Delavnica: poglobljena obravnava odloženih davkov

Ljubljana, 21. in 22.11.2005, ponovitev 1. in 2. december 2005, ponovitev 5. in 6. januar 2006, ponovitev 25. in 26. januar 2006.

Cena: 22,85 €