Delavnica Poglobljena obravnava odloženih davkov

Ljubljana, ponovitev 5. in 6. januar 2006, ponovitev 25. in 26. januar 2006

Cena: 22,85 €