Delavnica Poslovno-uradovalni jezik

Predavateljica: Joža Repar Lakovič
Ljubljana, 11. 5. 2017

Cena: 6,50 €