Delavnica: Razmerja med posameznimi funkcijami podjetij v okviru tristebernega pristopa k upravljanju tveganj (kombiniran proces dajanja zagotovil)

Predavateljica: Katarina Turner
Ljubljana, 19. 9. 2018

Cena: 6,00 €