Delavnica: Uporaba analitičnih postopkov v notranji reviziji

Tiskalniku prijazna oblika

Predavatelja: mag. Blanka Vezjak in Svetozar Marolt
Ljubljana, 23. 10. 2014

Cena: 5,64 €