Delavnica: Uvajanje sistema obvladovanja prevar v organizacijo

Ljubljana, 6. marec 2009

Cena: 8,76 €