Delavnica: Vrednotenje finančnih inštrumentov, simulacije, realne/finančne opcije in binomska/trinomska drevesa, potrebna orodja za sodobne ocenjevalce vrednosti

Predavatelj: David C. Ewert
Ljubljana, 8. in 9. november 2012

Cena: 17,36 €