Dividende, dividendam podobni dohodki in kapitalski dobički – pravni, davčni in računovodski vidik

Ljubljana, 19. junij 2008

Cena: 8,22 €