Dolgoročna hramba elektronskih vsebin in zagotavljanje skladnosti z ZVDAGA

Predavatelja: mag. Tatjana Hajtnik in dr. Aleš Živković
Ljubljana, 16. 4. 2014

Cena: 6,25 €