Določanje diskontnih stopenj v razmerah novega svetovnega finančnega ustroja

Ljubljana, 7. 10. 2014

Cena: 24,00 €