Finančno poslovanje, postopki zaradi insolventnosti (prisilna poravnava, stečaj) in prostovoljno prenehanje družbe z računovodskega in davčnega vidika

Ljubljana, 29. januar 2009

Cena: 4,38 €