Glavne novosti in druga pomembnejša določila v mednarodnih standardih revidiranja

Ljubljana, 13. januar 2011

Cena: 7,78 €