Kolikšna bo davčna obremenitev podjetij zaradi prehoda na nove SRS (2006) ali MSRP

Ljubljana, 3. 10. 2006 in ponovitev 4. 10. 2006

Cena: 7,31 €