Mednarodni računovodski standard 39: Računovodenje varovanja pred tveganji (valutnimi, cenovnim itd.) v skladu z MRS 39

Ljubljana, 1. februar 2007

Cena: 6,57 €