Mednarodni računovodski standardi (konsolidiranje, poročanje, nepremičnine in najemi, zaslužki zaposlencev)

Ljubljana, 26. in 27. maj 2005

Cena: 10,05 €