Mednarodni standardi revidiranja – Pomembnejša nova določila in pričakovane spremembe

15. februar 2007

Cena: 3,61 €