Modeliranje tveganja v okviru načrtovanja denarnih tokov na primerih slovenskih podjetij

Predavatelj: Roger J. Grabowski
Ljubljana, 8. 10. 2014

Cena: 7,55 €