MRS 39 – Finančni inštrumenti: pripoznavanje in merjenje

Ljubljana, 20. april 2011

Cena: 11,49 €