Na sredstvih zasnovani način ocenjevanja vrednosti podjetij

Ljubljana, 17. februar 2005

Cena: 2,75 €