Načini prevar v računovodskih izkazih in njihovo odkrivanje

Predavatelj: Mihael Kranjc
Ljubljana, 18. 9. 2014

Cena: 16,50 €