Najpomembnejša določila novega ZGD-1

Predavatelja: dr. Marijan Kocbek in dr. Marjan Odar
Ljubljana, 21. junij 2006 in 7. julij 2006

Cena: 4,02 €