Notranje revidiranje-program za vodje notranje revizije

Ljubljana, 6. februar 2008

Cena: 16,43 €