Notranjerevizijski postopek, temelječ na kontrolah, in notranjerevizijski postopek, temelječ na oceni tveganja - najboljše prakse

Ljubljana, 4. november 2010

Cena: 5,48 €