Notranjerevizijski pregled upravljanja odnosov z zunanjimi izvajalci storitev IT

Ljubljana, 12. maj 2009

Cena: 6,57 €