Novi standardi strokovnega ravnanja pri notranjem revidiranju in najboljša praksa

Ljubljana, 12. in 13. Januar 2009 (gradivo je v angleškem jeziku)

Cena: 21,90 €