Novosti pri revidiranju in poročanju na podlagi mednarodnih standardov revidiranja

Predavatelja: Mitja Skitek in dr. Meta Duhovnik
Ljubljana, 12. junij 2006

Cena: 3,65 €