O ocenjevanjih vrednosti za namene, ki so povezani z določbami zakona o gospodarskih družbah

Ljubljana, 14. februar 2007

Cena: 2,22 €