Ocenjevanje poštene vrednosti za potrebe računovodskega poročanja (MSRP 13)

Predavatelj: Steve Shaw, gradivo je v angleškem jeziku
Ljubljana, 1. 4. 2014

Cena: 9,81 €