Ocenjevanje vrednosti finančnih naložb za računovodsko poročanje

Ljubljana, 10. november 2011

Cena: 5,69 €