Ocenjevanje vrednosti in branje poročil pooblaščenih ocenjevalcev vrednosti za pooblaščene revizorje

Ljubljana, 11. 2. 2014

Cena: 9,17 €