Osnove ocenjevanja vrednosti in branje poročil pooblaščenih ocenjevalcev vrednosti

Ljubljana, 10. 6. 2014

Cena: 8,74 €