Podroben pregled pravil ocenjevanja vrednosti-MSOV 2013 in novi SPS (poudarek na ocenjevanju vrednosti nepremičnin ter strojev in opreme)

Ljubljana, 15. januar 2014

Cena: 8,68 €