Podroben pregled pravil ocenjevanja vrednosti vrednosti MSOV 2013 in novi SPS (poudarek na ocenjevanju vrednosti podjetij)

Ljubljana, 14. januar 2014

Cena: 7,18 €