Pomembnejše spremembe v SRS (2006), prehod in davčne posledice

Ljubljana, 17. januar 2006

Cena: 6,40 €