Ponovitev delavnice Poglobljena obravnava odloženih davkov

Ljubljana, 2. in 3. februar 2006

Cena: 31,98 €