Ponovitev seminarja Podroben pregled Mednarodnih standardov ocenjevanja vrednosti

Ljubljana, 16. in 17. 2. 2011

Cena: 20,81 €