Ponovitev seminarja: Računovodsko poročanje za ocenjevalce vrednosti s poudarkom na primerih neustrezne uporabe MRS 36

Predavatelja: dr. Marjan Odar in mag. Karin Lušnic

Ljubljana, 3. 2. 2016

Cena: 8,50 €