Popoldanska računovodska standardna davčna delavnica: Računovodenje finančnih naložb in kapitala ter davčna vprašanja v tej zvezi (SRS 3 in SRS 8, ZGD-1)

Tiskalniku prijazna oblika

Ljubljana, 25. 11. 2014
Predavatelja: dr. Marjan Odar, mag. Blaž Pate

Cena: 6,92 €