Popoldanska računovodska standardna davčna delavnica Računovodenje finančnih naložb in kapitala ter davčna vprašanja v tej zvezi (SRS 3 in SRS 8, ZGD-1)

Predavatelj Dr. Marjan Odar, mag. Blaž Pate
Ljubljana, 11. 10. 2016

Cena: 7,90 €