Popoldanska računovodska standardna davčna delavnica (Računovodenje opredmetenih osnovnih sredstev, neopredmetenih sredstev in naložbenih nepremičnin ter davčna vprašanja v tej zvezi (SRS 1, SRS 2, SRS 6 in SRS 13)

Predavatelja: Dušan Hartman in Franci Žgajnar,
Ljubljana, 20. 5. 2014

Cena: 14,19 €